Werkwijze

Moeilijke casus = menselijk maatwerk.

Mijn kick is om van een complexe zorgvraag een succes van te maken. Intensieve zorg is met name van toepassing op cliënten met een verstandelijke beperking (SGLVG) en/of zeer ernstige psychische of gedragsproblemen (MVG). Ik sta als begeleider naast de cliënt om tijdens de dagelijkse handelingen, het werk of recreatie de dag zo prettig en rustig mogelijk te laten verlopen. Wat het beste voor iemand werkt, verschilt per persoon. Samen met mij, de begeleider die hen ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma. Daarin doen ze succeservaringen op die een behandelend effect hebben: hun vertrouwen groeit, de stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond.

 

Missie

Ieder mens heeft behoefte aan respect, veiligheid en waardigheid. Dit wil ik iedereen laten ervaren door mijn kennis en ervaring in de zorg met cliënten met een intensieve hulpvraag in te zetten. Ik geloof in het samen doen en samenwerken met een cliënt. Niet beheersmatig en protocollair werken maar op basis van maatwerk en vrijheid. Samen kijken naar wat de mogelijkheden zijn.

Visie

Ik streef naar maximale aandacht binnen de gehandicaptenzorg en psychiatrie waarin beheersing en fixatie tot het minimum wordt beperkt en er toe gewerkt wordt naar een zo normaal mogelijk menswaardig bestaan. Ik geloof daarom in het samenwerken en samen doen met een cliënt en samen kijken wat de mogelijkheden zijn vanuit de Triple–C methodiek. Hierbij is samenwerking met (gelijkgestemde) collega’s heel belangrijk omdat je op die manier van elkaar kunt leren en door elkaars feedback.

Triple C

Mijn uitgangspunt is de behoefte van de cliënt; wat wil de cliënt leren en wat is er noodzakelijk om een stapje verder te komen in het leven. Dit doe ik aan de hand van de Triple C methode. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Het belangrijkste uitgangspunt van Triple-C is dat cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis ook gewoon mensen zijn en dus ook menselijke behoeften hebben. Begeleiding en behandeling volgens Triple-C is volledig gericht op beantwoorden aan – en vervullen van menselijke behoeften van cliënten. Ik werk aan een onvoorwaardelijke en gelijkwaardige ondersteuningsrelatie, waarin ik cliënten menselijk en wenselijk gedrag ‘laat zien’. Er wordt bepaald wat een cliënt aan kan qua taken (in procenten). De begeleider vult dit aan tot 100% functioneren.

Diploma’s / certificaten

  • MBO 4 Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg
  • Triple C Cursus
  • Weerbaarheidstrainingen
  • BHV certificaat
  • Medicatie cursus (behaald via SIVM)
slide19-l