”Geen mens is hetzelfde. En dat is maar goed ook, anders wordt de wereld maar een saaie boel.”

Aangenaam. Mijn naam is Erwin Pijffers. Ik ben zelfstandig zorgverlener.

Ieder mens heeft behoefte aan contact, aandacht en waardering. Elk mens heeft zijn eigen unieke benaderingsbehoefte. Mijn kracht ligt in het beste bij mensen met een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek naar boven halen. Dit kan het zelfstandig uitvoeren van een huishoudelijke taak zijn bijvoorbeeld afwassen of stofzuigen, zelf wassen en aankleden. Maar ook omgaan met boosheid, sociaal wenselijk functioneren binnen een groep of zonder onzekerheid of angsten een boodschap kunnen doen.

Deze begeleiding biedt Pijffers Zorgservice: een zelfstandige zorgprofessional voor SGLVG en MVG doelgroepen, crisisbegeleiding en 1-op-1 begeleiding binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en psychiatrie. Een flexibele verzorger en begeleider die meelevend, ervaren, deskundig en vooral betrouwbaar is.

Deze vorm van werken trekt mij aan omdat ik op deze manier snel en op meerdere locaties kan worden ingezet. Overal waar flexibiliteit, kennis en ervaring direct nodig is. Sinds juni 2018 ben ik met Pijffers Zorgservice een zelfstandig zorgprofessional voor en bij mensen met een intensieve zorgvraag en crisisbegeleiding.

Mijn doel

Ieder mens heeft behoefte aan respect, veiligheid en waardigheid. Dit wil ik iedereen laten ervaren door mijn kennis en ervaring in de zorg met cliënten met een intensieve hulpvraag in te zetten. Ik geloof in het samen doen en samenwerken met een cliënt. Niet beheersmatig of aan de hand van protocollen maar op basis van maatwerk en vrijheid. Samen kijken naar wat de mogelijkheden zijn.

Mijn werkwijze

De omgang en het begeleiden van deze doelgroep gaat me uitermate goed af; door mijn lengte van ruim twee meter heeft mijn natuurlijk overwicht, kalmte en zelfverzekerdheid vaak een positieve invloed op het welbevinden en gedrag van de cliënten. Ik geloof in de samenwerking met een cliënt. Met dat als startpunt kijken we samen naar de mogelijkheden vanuit de Triple–C methodiek.

Nieuwsgierig naar wat ik voor u kan betekenen en wat mij drijft? U kunt mij voor opdrachten van zowel korte- als lange termijn inzetten. U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week op mij terugvallen.

Ik ben aangesloten bij Solopartners, de brancheorganisatie voor ZZP in de zorg.

Mijn visie

Ik streef naar maximale aandacht binnen de gehandicaptenzorg en psychiatrie waarin beheersing en fixatie tot het minimum wordt beperkt en er gewerkt wordt aan een zo normaal mogelijk menswaardig bestaan.

Diploma’s / certificaten

  • MBO 4 Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg
  • Triple C Cursus
  • Weerbaarheidstrainingen
  • BHV certificaat
  • Medicatie cursus (behaald via SIVM)